607 547 643 info@espaideo.es

Política de Privacitat i Cookies

PROTECCIÓ DE DADES

1. Finalitat de les dades demanats i CONSENTIMENT al tractament.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa l’USUARI que, per mitjà dels formularis de registre de la web, es demanen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters) , noves entrades (postts) y/o cursos, així com altres promocions que Espai ideo Start-UPV entén interessants per als seus USUARIS.

Els camps marcats amb asterisc en els dits registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten estes dades. Únicament els titulars tindran accés a les seues dades.

Les dades poden ser cedits a tercers únicament en el cas que l’usuari haja participat en un esdeveniment que s’haja realitzat amb una empresa col·laboradora de l’Espai iDEO Start-UPV.

L’acceptació de la política de privacitat, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRESSE I INEQUÍVOC – de l’article 6 de la LOPDdel USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència de dades.

2. Compliment de la normativa d’aplicació.

Espai ideo Start-UPV complix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la dita Llei Orgànica i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetlant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, Espai ideo Start-UPV informa que complix a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En compliment del que establix la LOPD, li informem que les dades subministrats, així com aquelles dades derivats de la seua navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de L’Espai ideo Start-UPV i tractats per a la finalitat d’atendre la seua sol·licitud i el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que subscriga.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seues dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i servicis de l’Espai ideo Start-UPV. En cas de no autoritzar el tractament de les seues dades amb la finalitat assenyalada en el/ els párrafo/s anterior/es, vosté podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seues dades en els termes i condicions previstos més avall en l’apartat 3r “Ejercicio de Derechos

3. Mesures de Seguretat.

L’Ajuntament de L’Olleria, titular d’esta web, li informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seues dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua i tractament y/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.

4. Exercici de Drets ARC: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Aquelles persones físiques que hagen facilitat les seues dades a l’Espai ideo Start-UPV podran dirigir-se a l’Ajuntament de L’Olleria, a fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporats en els seus fitxers.

5. Links.

Com un servici als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per l’Espai ideo Start-UPV. Per això l’Espai ideo Start-UPV no garantix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seues pràctiques de privacitat.

6. Política de Cookies.

Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’este lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedix a la pàgina per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del dit equip.
L’ Espai iDEO Start-UPV utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap tipus d’objecte publicitari o semblant.
L’ Espai iDEO Start-UPV, a través de les cookies no arreplega cap dada personal. Totes les cookies, excepte les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen al concloure la sessió.
L’ Espai iDEO Start-UPV utilitza en este lloc web les cookies que es detallen a continuació:

JavaScript/Sesió: cookie tècnica (*) , temporal i pròpia, amb la finalitat de garantir el funcionament correcte del lloc, detectant si l’usuari que ha accedit té habilitada la possibilitat d’utilitzar JavaScript (llenguatge de programació interpretat que, entre altres coses, permet una millora en l’experiència d’usuari d’este Lloc) , o de mantindre la sessió en el gestor de continguts. El seu Opt-out és neutre pel que no utilitza cookies per a això.

Google Analytics I: cookie analítica (**) , permanent i de tercers, amb la finalitat de generar un identificador d’usuari únic, que és el que s’utilitza per a fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari, així com la data de la primera i l’última vegada que va visitar la web. Opt-out neutre.

Google Analytics II: cookie analítica, permanent i de tercers, amb la finalitat de registrar la data i hora d’accés a qualsevol de les pàgines del Lloc. Opt-out neutre.

Google Analytics III: cookie analítica, permanent i de tercers, amb la finalitat de comprovar la necessitat de mantindre la sessió d’un usuari oberta o crear una nova. Opt-out neutre.

Google Analytics IV: cookie analítica, permanent i de tercers, amb la finalitat d’identificar la sessió de l’usuari, per a arreplegar la ubicació geogràfica aproximada de l’ordinador que accedix al Lloc amb efectes estadístics. Opt-out neutre.

Google+, Facebook, Linkeding, Twitter, etc.: cookies de xarxes socials externes (***) i de tercers, la temporalitat del qual, finalitat i l’Opt-out depén de cada xarxa social.

MailRelay: cookies tècniques, temporals, de tercers i la finalitat del qual és possibilitar la subscripció dels usuaris per mitjà de formulari. Opt-out neutre.

Les condicions d’utilització d’estes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

L’usuari podrà en qualsevol moment triar què cookies vol que funcionen en este lloc web per mitjà de la configuració del navegador o ferramentes de tercers, disponibles online, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seua desactivació.

Ni esta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguen tindre els tercers mencionats en esta política de cookies.

Els navegadors web són les ferramentes encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’este lloc has d’efectuar el teu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni esta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels mencionats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblide la teua decisió de no acceptació de les mateixes.

L’acceptació de la present política de privacitat implica que l’usuari ha sigut informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) així com que l’ Espai ideo Start-UPV disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com establix l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre esta política de cookies no dubtes a comunicar-te amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@espaideo.es.

7. Menors de edat.

La web de l’Espai idee Start-UPV no es dirigix a menors d’edat. No obstant la dita entitat declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’este requisit.

8. Modificació de la Política de Privacitat.

L’Espai iDEO Start-UPVes reserva el dret a modificar La Seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús de la Web després dels dits canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.